Değerli müşterilerimiz;

Yeni güncellememizle birlikte, ürün indirimleri için stok miktarı ve tarih aralığı belirlenebilmesine imkan sağlandı. Bu sayede; ürünler için uygulanan indirimler belli bir tarihte başlayıp, istenilen bir tarihte pasif olabilmektedir. Aynı şekilde, ana stok miktarından bağımsız olarak belirlenecek stok miktarı sıfırlanana kadar da indirimler aktif edilebilmektedir. Ayrıca, hem tarih aralığı hem de stok miktarı belirlenerek te ürün indirimleri tanımlanabilmektedir. İstenildiğinde ise eski yapıda olduğu gibi mevcut ürün indirimleri süresiz de aktif edilebilmektedir. Satış fiyatı, bayi fiyatı ve toptan bayi fiyatları için uygulanacak indirimler, bu yeni modüle bağlı olarak çalışmaktadır. Yani belirleyecek olduğunuz indirim geçerlilik süresi, tüm fiyat gruplarındaki indirimleri kapsayacaktır.

Yönetim paneli - Ürünler sayfasından oluştaracağınız yeni veya mevcut ürün tanım sayfalarında ilgili değişiklikler tamamlanmıştır. Bu kapsamda; indirim tutarlarının girildiği alanların karşısında "İndirimlerin Geçerlilik Süresi" başlıklı yeni bir seçenek aktif edildi. Bu bölgede yer alan Kdv, Maliyet Fiyatı v.b. alanlar da alt bölüme aktarıldı. İlk ve varsayılan seçim olan "İndirimler Süresiz Aktif Olsun" seçeneği; varolan indirimlerin herhangi bir tarih veya miktar belirtilmeden sürekli aktif olmasını sağlamaktadır.

İkinci seçim olan "Tarih Aralığına Göre Aktif Olsun" seçeneği; ilgili indirimin herhangi bir tarihte başlatılıp istenilen bir tarihte pasif edilebilmesine imkan sağlamaktadır. İndirim başlangıcını aynı gün verebileceğiniz gibi ileri bir tarih te belirtebilirsiniz. İlgili tarih geldiğinde o ürün için indirim otomatik olarak aktif edilecektir. İndirim başlangıç ve bitiş tarihleri gece saat 00:00 itibari ile işlem görmektedir. Mesela siz 29.04.2014 başlangıç ve 30.04.2014 bitiş tarihli bir indirim tanımladığınızda; 29.04.2014 saat 00:00'da ilgili indirim aktif hale gelmekte, 30.04.2014 saat 00:00'da da sistem tarafından otomatik olarak pasif yapılmaktadır. Başlangıç tarihi ileri bir tarih verilirse, indirim o tarihe kadar pasif durumda kalmakta, tarih geldiğinde ise sistem tarafından otomatik olarak aktif edilmektedir.

Üçüncü seçim olan "Belirli Stok Miktarınca Aktif Olsun" seçeneği; mevcut stok miktarıyla orantılı ve bağımsız olarak indirimli stok miktarı belirlenebilmesine imkan sağlamaktadır. Belirlenen miktar kadar satış yapıldığında ürün indirimi otomatik olarak pasif olmakta ve indirimsiz fiyat geçerli olmaktadır. Olası sipariş iptallerinde, normal stok miktarında olduğu gibi indirim stok miktarlarının da geri iadesi sağlandı. Özellikle indirimli stok miktarı sıfırlandığı için indirimi sona eren ürün, stok miktar iadesi nedeniyle otomatik olarak tekrardan indirimli olarak aktif edilmektedir.

Dördüncü seçim olan "Tarih Aralığı ve Stok Miktarınca Aktif Olsun" seçeneği; belirlenen tarih aralığı ve stok miktarlarından hangisi önce sona ererse, o zamana kadar indirimin aktif olmasını sağlmaktadır. Yani indirim bitiş tarihi gelmediği halde indirimli stok miktarı bittiği için ürün indirimi pasif olabileceği gibi, indirimli stok miktarı olduğu halde indirim bitiş tarihi geldiği için de ürün indrimi pasif olabilmektedir.

Kritik stok miktarları nedeniyle, aynı anda yapılan alışverişlerde olası stok sorunları ve olmayan ürünün satışı v.b. durumlar yaşamama adına kontroller daha da geliştirilmiştir. Stok bitimi, indirim bitimi veya fiyat değişikliklerinde satın alma aşamalarındaki rutin kontroller optimize edilerek güncellenmiştir.

Bilgilerinize sunar, bereketli ve bol kazançlı satışlar dileriz.

02 Ocak 2013